⇦ Naar Fysiotherapie Naar Psychologie ⇨

CONTACT INFORMATIE

A: Merijntje Gijzenstraat 3e
    4906 EA Oosterhout (NB)
T: 0162 - 461998 

E: psychologie@vangurp-mertens.nl

KvK: 58663711

OPENINGSTIJDEN

Maandag 08.00 - 17.00 uur
Dinsdag 08.00 - 17.00 uur
Woensdag -
Donderdag 08.00 - 17.00 uur
Vrijdag -

 

AANMELDEN

WACHTTIJD

 

        De wachttijd is nu (febr. '20)

                 +/- 6-8 weken.

    We doen ons best u z.s.m. te helpen.

NIEUWS

            

   

         

Vergoeding

Wanneer u via de reguliere Basis GGZ Zorroo door uw huisarts of de praktijkondersteuner GGZ voor psychologie bent verwezen wordt deze zorg door uw zorgverzekeraar vergoed (www.zorroo.nl). Een niet tijdig (binnen 24 uur afgemelde) of niet nagekomen afspraak, ongeacht de reden, wordt volledig bij u in rekening gebracht. Dit staat ook op uw afsprakenkaartje.

Wanneer u zich niet via de reguliere Basis GGZ Zorroo aanmeldt geldt:

  • U krijgt geen vergoeding vanuit uw basisverzekering. Of de behandelingen voor vergoeding in aanmerking komen is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Inlichtingen hierover kunt u inwinnen bij uw zorgverzekeraar;
  • Registraties/lidmaatschappen waarnaar gevraagd kan worden door uw zorgverzekeraar om voor vergoeding in aanmerking te komen: NIP (reg.nr. 134759; AGB-code 94006907); VGCt (reg.nr. 203492); VEN (reg.nr. 34089); NVPA (reg.nr. 102984); RBCZ (reg.nr. 204965R). Vooral dit laatste (de RBCZ registratie) is van belang om te vermelden om te kunnen bepalen hoeveel er vergoed wordt vanuit uw aanvullende verzekering;
  • Ook wanneer u geen vergoeding krijgt kunt u in de praktijk terecht;
  • Een niet tijdig (binnen 24 uur afgemelde) of niet nagekomen afspraak, ongeacht de reden, wordt volledig bij u in rekening gebracht. Dit staat ook op uw afsprakenkaartje.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene betalingsvoorwaarden:

 

Artikel 1

Alle bepalingen van de wet WBGO (boek 7, titel 7, afdeling 5 BW, behalve in het BW te vinden in de Staatscourant nr 837 van 1994) zijn van toepassing op deze behandelings-overeenkomst.

Artikel 2

Een afspraak met de therapeut dient, bij verhindering door de cliënt, 24 uur vóór de tijd van de afspraak te worden afgezegd. In geval van niet tijdige afzegging of niet-afzegging wordt het consult bij uzelf in rekening gebracht.

Artikel 3

De door de therapeut toegezonden factuur behoort binnen 14 dagen na datum betaald te zijn.

Artikel 4

Bij niet betaling binnen 14 dagen is de cliënt in verzuim en mag de therapeut zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening brengen.

Artikel 5

Na 14 dagen is de therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 5,– in rekening gebracht mag worden.

Artikel 6

Is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incasso-maatregel komen voor rekening van de cliënt.

Artikel 7

Voor het treffen van maatregelen overeenkomstig de artikelen 4, 5 en 6 ter betaling geldt onverkort, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden.

Overmacht aan de kant van de cliënt moet te allen tijde met de therapeut besproken kunnen worden. De schade aan het hulpverleningsproces door niet-betaling dient zoveel als mogelijk door  therapeut en cliënt begrensd te worden.